Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Musik och instrument (Music and instruments)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste musikinstrumenten och musiktermerna på engelska.