Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Aeroplane = Flygplan

Aeroplane är en del av kapitlet Transport.