Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Transport (Transport)

I det här kapitlet lär du dig vad de vanligaste transportmedlena heter på engelska.