Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

After = Efter

After är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.