Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Agreement = Avtal

Agreement är en del av kapitlet Ekonomi.