Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Along = Längs

Along är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.