Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Andas heter Breathe på engelska

Andas är en del av kapitlet Verb - Kroppen.