Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Kroppen (Verbs - The body)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste kroppsverben på engelska.