Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ant = Myra

Ant är en del av kapitlet Insekter.