Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Apple = Äpple

Apple är en del av kapitlet Frukter och bär.