Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Frukter och bär (Fruits and berries)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste frukterna och bären på engelska.