Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Archipelago = Skärgård

Archipelago är en del av kapitlet Geografi.