Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Arrive = Anlända

Arrive är en del av kapitlet Verb - Rörelse.