Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Rörelse (Verbs - Motion)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste rörelseverben på engelska.