Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Avtal heter Agreement på engelska

Avtal är en del av kapitlet Ekonomi.