Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Back = Rygg

Back är en del av kapitlet Kroppen.