Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Backstroke = Ryggsim

Backstroke är en del av kapitlet Idrott.