Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bad = Dålig

Bad är en del av kapitlet Adjektiv.