Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Banana = Banan

Banana är en del av kapitlet Frukter och bär.