Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bark = Bark

Bark är en del av kapitlet Växter och träd.