Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Växter och träd (Plants and trees)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste växter och träd och deras delar heter på engelska.