Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Barnvagn heter Pram på engelska

Barnvagn är en del av kapitlet Transport.