Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Be = Vara

Be är en del av kapitlet Hjälpverb.