Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bergskedja heter Mountain range på engelska

Bergskedja är en del av kapitlet Geografi.