Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Big = Stor

Big är en del av kapitlet Adjektiv.