Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bil heter Car på engelska

Bil är en del av kapitlet Transport.