Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Billig heter Cheap på engelska

Billig är en del av kapitlet Adjektiv.