Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Black = Svart

Black är en del av kapitlet Färger.