Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Blod heter Blood på engelska

Blod är en del av kapitlet Inuti kroppen.