Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Blomma heter Flower på engelska

Blomma är en del av kapitlet Växter och träd.