Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Blood = Blod

Blood är en del av kapitlet Inuti kroppen.