Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Blue = Blå

Blue är en del av kapitlet Färger.