Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bomull heter Cotton på engelska

Bomull är en del av kapitlet Stenar och material.