Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Stenar och material (Rocks and materials)

I det här kapitlet lär dig vad de vanligaste stenarna och materialen heter på engelska.