Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bond = Obligation

Bond är en del av kapitlet Ekonomi.