Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Book = Bok

Book är en del av kapitlet Nöjen.