Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bookshelf = Bokhylla

Bookshelf är en del av kapitlet Hemma.