Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bord heter Table på engelska

Bord är en del av kapitlet Hemma.