Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Borrow = Låna

Borrow är en del av kapitlet Ekonomi.