Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bredd heter Width på engelska

Bredd är en del av kapitlet Geometri.