Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Geometri (Geometry)

I det här kapitlet lär dig grundläggande geometriterminologi på engelska.