Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bro heter Bridge på engelska

Bro är en del av kapitlet Byggnader.