Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Brons heter Bronze på engelska

Brons är en del av kapitlet Stenar och material.