Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Brown = Brun

Brown är en del av kapitlet Färger.