Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Brun heter Brown på engelska

Brun är en del av kapitlet Färger.