Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bus = Buss

Bus är en del av kapitlet Transport.