Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Buske heter Shrub på engelska

Buske är en del av kapitlet Växter och träd.