Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Buss heter Bus på engelska

Buss är en del av kapitlet Transport.