Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

But = Men

But är en del av kapitlet Konjunktioner.