Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Butterfly stroke = Fjärilsim

Butterfly stroke är en del av kapitlet Idrott.